Når du besøger marketingautomation.dk, når du downloader vores udgivelser, tager en test og lignende, accepterer du brugen af cookies og personoplysninger som oplyst herunder.

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for enhver leverance og ethvert salg fra Atcore ApS (ejer af marketingautomation.dk og rettigheder til marketing automation bogen), medmindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, eller andet er aftalt mellem parterne. Salgs- og leveringsbetingelserne går forud for eventuelt modstridende eller uoverensstemmende bestemmelser i købers ordre/accept, herunder forud for købers evt. almindelige betingelser.

Ophavsret

Vores digitale produkter er beskyttet efter ophavsretsloven og anden lovgivning, og alle rettigheder tilhører Atcore ApS. Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af bogen er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. For hver kopi af bogen som kunden køber registreres én bruger. Bogen må kun benyttes af denne ene bruger, og kun til denne ene brugers eget brug. Brugerens rettigheder er personlige og kan ikke overføres til tredje mand, herunder eventuelt andre ansatte hos kunden. Hverken kunden eller brugeren må således forære, udlåne, bytte, sælge, kopiere, mangfoldiggøre, videresende eller på anden måde overføre bogen til personer uden for brugerens husstand, ligesom kommerciel brug, udleje, salg eller offentlig fremførelse ikke er tilladt uden særskilt aftale

Generelt

Når du besøger marketingautomation.dk, og når du bevæger dig rundt på samtlige underliggende sider, indsamler Atcore Aps oplysninger om din adfærd. Når du downloader materiale (dette værende guides, e-bøger, testresultater eller lign.), indsamler Atcore den information, du indtaster. Atcore samler information om dig og din adfærd via cookies og input-formularer, hvor du selv indtaster dine oplysninger.

Oplysninger om Cookies

Hvordan undgår du cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Klik her for at få en vejledning i, hvordan du indstiller din browser/smartphone.

Vi gør opmærksom på, at vejledningen er opstillet for langt de fleste browsere samt smartphones, men enkelte er dog ikke nævnt.

Du kan altid bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke ”F1” på din pc. Søg efter “cookies”.

Du kan fravælge at indgå i Google-målingen her.

Personlige oplysninger

Atcore beder om dine personlige og brugerrelaterede oplysninger, når du køber tjenester, tilmelder dig nyhedsbrev, downloader guides m.v. I forbindelse med køb eller tilmelding til en service er obligatoriske oplysninger markeret tydeligt på formularen. Afgivelse af øvrige oplysninger i forbindelse med køb eller tilmelding til en service er frivilligt.

Hvad bruger Atcore personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig, bruges først og fremmest til at gennemføre det køb, den tilmelding eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover for at få større kendskab til dig. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold, der er tilpasset dine interesser.

Derudover accepterer du at modtage opfølgende materiale, når du oplyser din email og telefonnummer i forbindelse med eksempelvis download af guides, e-bøger, online tests og lignende. Du accepterer således, at du kan blive kontaktet via email og telefon.

Oplysningerne bliver ikke videregivet til tredjepart, medmindre du giver særskilt accept hertil, eller persondataloven undtagelsesvis tillader videregivelse af generelle kundeoplysninger.

Husk, at enhver oplysning du afgiver – inklusiv personlig identificerbar information – i et offentligt forum som for eksempel en onlinedebat eller som kommentar på bloggen, ikke er omfattet af denne fortrolighedspolitik og kan ses af tredjepart, der ikke har noget med Atcore at gøre. Vi anbefaler derfor, at du omhyggeligt overvejer, hvilken information du afgiver i forbindelse med brug af disse.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi kan dog ikke garantere med 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der er en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Vær opmærksom på, at du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgelig datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

Ansvar

Atcore ApS påtager sig ikke noget ansvar overfor kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte. Atcore ApS kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader. De i vores bøger og guides anførte metoder og råd er alene vejledende, og Atcore ApS kan på ingen måde gøres ansvarlig for kundens brug heraf.

Kontakt

Ønsker du at få indblik i de oplysninger, vi har indsamlet om dig, skal du rette henvendelse på 6060 4444. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

Atcore ApS
Århusgade 88, 3. sal
2100 København Ø
Tlf.: +45 60 60 44 44
Email: hej@atcore.dk
Cvr.: 32 94 01 37

Andet

Atcore ApS tager forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure-begivenheder.

Hvis nogle dele af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

Sidst opdateret April 2020.